Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-326/24

"Wymiana opraw oświetleniowych w budynkach domów studenckich: (1) DS3 "Akropol" przy ul. Tokarskiego 1, (2) DS16 "Itaka" przy ul. Tokarskiego 8 i (3) DS17 "Arkadia" w Krakowie - DE-dzp.272-326/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 151,1 2024.07.04 65

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 38,0 2024.07.18 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 277,5 2024.07.04 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2024.07.04 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2024.07.04 46
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,5 2024.07.04 45
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 47,0 2024.07.04 36
Wzór formularza oferty doc 62,0 2024.07.04 48
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2024.07.04 36
wzór oświadczenia Podwykonawcy_dostawcy doc 44,5 2024.07.04 37
wzór umowy-wymiana opraw w DS3, DS16 i DS17_na podstawie 307_łs-1 doc 273,5 2024.07.04 43
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2024.07.04 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dodatkowa wizja lokalna doc 162,0 2024.07.19 9
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,3 2024.07.18 9
Sprostowanie termimu wizji lokalnej doc 20,4 2024.07.04 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (2) doc 22,5 2024.07.10 30
Wyjaśnienie treści SWZ (3) doc 21,9 2024.07.10 24
Wyjaśnienie treści SWZ (4) doc 22,1 2024.07.11 22
Wyjaśnienie treści SWZ (5) doc 38,0 2024.07.19 10
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,0 2024.07.05 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 38,0 2024.07.22 7
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,4 2024.07.18 13
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - (2) doc 21,8 2024.07.22 12

Pobierz wszystkie dokumenty