Szczegóły ogłoszenia

KA-2/056/2024

"Roboty remontowe zewnętrzne przy budynku DS.-4 Politechniki Krakowskiej "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 115,7 2024.07.03 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) doc 64,1 2024.07.03 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
arch rys 2 piwnica pdf 297,1 2024.07.11 12
arch rys 3 parter_zakres pdf 312,8 2024.07.05 34
dokumentacja zip 2539,8 2024.07.03 46
Formularz ofertowy docx 30,1 2024.07.03 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 16,3 2024.07.03 29
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 46,5 2024.07.03 27
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 26,1 2024.07.03 29
Projekt umowy docx 112,7 2024.07.03 33
Wykaz osób doc 35,0 2024.07.03 32
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2024.07.03 32
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,3 2024.07.03 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 156,7 2024.07.11 11
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,8 2024.07.05 29
Wyjaśnienie treści SWZ 8.07.2024. doc 522,1 2024.07.08 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,2 2024.07.19 10

Pobierz wszystkie dokumenty