Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-336/24

"Remont laboratorium komputerowego nr 201 w pawilonie B-5 na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-336/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,2 2024.07.03 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 280,0 2024.07.03 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2024.07.03 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2024.07.03 29
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 39,0 2024.07.03 30
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 47,0 2024.07.03 30
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane docx 91,9 2024.07.03 29
Wzór formularza oferty doc 56,0 2024.07.03 32
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2024.07.03 30
wzór owiadczenia Podwykonawcy_dostawcy doc 44,5 2024.07.03 28
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2024.07.03 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2024.07.19 7
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2024.07.19 16

Pobierz wszystkie dokumenty