Szczegóły ogłoszenia

ZP/32/2024

"Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 104,2 2024.07.03 37

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -1 pdf 124,6 2024.07.19 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ -ZP-32-2024-Pranie doc 350,5 2024.07.03 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Arkusz cenowy (pranie + najem) docx 18,2 2024.07.03 32
Załącznik nr 10 - Wykaz usług docx 25,7 2024.07.03 34
Załącznik nr 11 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp doc 21,2 2024.07.03 34
Załącznik nr 12 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 26,8 2024.07.03 36
Załącznik nr 13 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej doc 29,8 2024.07.03 36
Załącznik nr 14 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 32,1 2024.07.03 34
Załącznik nr 15 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym doc 30,4 2024.07.03 34
Załącznik nr 16 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,3 2024.07.03 34
Załącznik nr 1A - specyfikacja asortymentowo-cenowa - pranie. xls 55,5 2024.07.03 35
Załącznik nr 1B - specyfikacja asortymentowo-cenowa - najem doc 55,5 2024.07.03 36
Załącznik nr 1C - Ilość wynajmowanej pościeli wg Oddziałów xls 107,5 2024.07.03 35
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 64,0 2024.07.03 35
Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,9 2024.07.03 34
Załącznik nr 4 - Projekt umowy docx 70,9 2024.07.03 34
Załącznik nr 5 - Wzór reklamacji xls 40,5 2024.07.03 33
Załącznik nr 6 - Wzór kwitu xls 42,5 2024.07.03 36
Załącznik nr 7 - Wzór etykiety doc 30,5 2024.07.03 36
Załącznik nr 8 - Zestawienie zbiorcze asortymentu oznaczonego tagiem xlsx 22,7 2024.07.03 34
Załącznik nr 9 - Karta mycia i dezynfekcji pojazdu (samochodu) wraz z wózkam xls 4,7 2024.07.03 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 24,8 2024.07.19 5

Pobierz wszystkie dokumenty