Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-333/24

"dostawa laptopów dla WGGiIŚ - DE-dzp.272-333/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 88,1 2024.07.03 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 66,6 2024.07.03 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej dot 26,0 2024.07.03 29
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 66,8 2024.07.03 26
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,7 2024.07.03 25
Wzór formularza oferty doc 29,7 2024.07.03 32
Wzór umowy - dostawy docx 42,2 2024.07.03 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (77) xml 250,8 2024.07.03 30

Pobierz wszystkie dokumenty