Szczegóły ogłoszenia

DE.dzp.272-316/24

"Dostawa urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Analiz Środowiskowych dla WGGiOŚ - DE.dzp.272-316/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,0 2024.07.03 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 76,9 2024.07.03 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualny wzór umowy 3a docx 49,1 2024.07.22 2
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,0 2024.07.03 29
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 69,3 2024.07.03 30
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia docx 32,5 2024.07.03 29
Wzór formularza oferty docx 30,7 2024.07.03 31
Wzór umowy - dostawy 316 docx 48,2 2024.07.03 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ 1 doc 10,3 2024.07.22 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2024.07.03 29

Pobierz wszystkie dokumenty