Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-275/24

"Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla wszystkich Jednostek AGH - DE-dzp.272-275/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 103,8 2024.07.03 32

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 104,6 2024.07.04 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 88,3 2024.07.03 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,2 2024.07.03 28
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 66,1 2024.07.03 30
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,5 2024.07.03 29
załącznik nr 1 Formularz oferty doc 57,0 2024.07.03 30
załącznik nr 3 Wzór umowy docx 53,3 2024.07.03 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 22,1 2024.07.16 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request pdf 80,1 2024.07.03 27
espd-request (2) xml 245,6 2024.07.03 29

Pobierz wszystkie dokumenty