Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-328/24

"dostawa 1 sztuki laboratoryjnej wagi analitycznej dla WWNiG - DE-dzp.272-328/24 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 83,0 2024.07.03 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 64,5 2024.07.03 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej dot 25,8 2024.07.03 28
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 67,1 2024.07.03 29
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,4 2024.07.03 29
Wzór formularza oferty doc 28,8 2024.07.03 30
Wzór umowy - dostawy docx 42,2 2024.07.03 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 - zmiany SWZ 1 doc 26,9 2024.07.05 22
Wyjaśnienie treści SWZ 2 - zmiany SWZ 2 doc 25,1 2024.07.19 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (76) xml 250,8 2024.07.03 27

Pobierz wszystkie dokumenty