Szczegóły ogłoszenia

PIMSWiA-2375/21/06/05/2024

"Zakup i sukcesywna dostawa preparatów do programów lekowych i chemioterapii oraz radiofarmaceutyków"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania