Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-312/24

"Dostawa 1 szt. laptopa na potrzeby WEiP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 1055,8 2024.07.02 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,7 2024.07.02 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2024.07.02 31
Espd-request DE-dzp.272-312-24 xml 138,1 2024.07.02 29
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,8 2024.07.02 31
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - DE-dzp.2 doc 51,5 2024.07.02 31
Wzór formularza oferty doc 30,4 2024.07.02 32
Wzór umowy - dostawy doc 37,5 2024.07.02 30

Pobierz wszystkie dokumenty