Szczegóły ogłoszenia

PIMSWIA-2375/21/06/04/2024

"Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu dla Pracowni Bronchoskopii, Bloku Transplantologii i Oddziału Torakochirurgii "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania