Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.33.2024.MT

"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "System monitoringu wizyjnego w kampusie Politechniki Częstochowskiej""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 111,9 2024.06.27 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 73,5 2024.06.27 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 64,7 2024.06.27 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,1 2024.06.27 30
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,1 2024.06.27 28
Projekt umowy doc 145,5 2024.06.27 31
Wykaz osób doc 22,2 2024.06.27 30
Wykaz usług doc 24,1 2024.06.27 30
Wzór formularza oferty doc 59,0 2024.06.27 29
Wzór protokołu odbioru dokumentacji projektowej doc 41,5 2024.06.27 30
Wzór protokołu odbioru nadzoru autorskiego docx 17,1 2024.06.27 31
Zał. nr 1 do OPZ -Zakres objęty projektem pdf 4514,8 2024.06.27 36
Zał. nr 2 do OPZ -Lokalizacje obiektów w kampusie Politechniki Częstochowski pdf 547,6 2024.06.27 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,6 2024.07.16 11
Informacja z otwarcia ofert doc 37,5 2024.07.16 9

Pobierz wszystkie dokumenty