Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/10/06/01/2024

"Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowych część 1"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania