Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-240/24

"sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową, nadbudową i rozbudową centralnej części budynku S-1 na terenie AGH - DE-dzp.272-240/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 240 pdf 123,9 2024.06.25 53

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 48,0 2024.06.27 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 308,0 2024.06.25 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2024.06.25 44
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,5 2024.06.25 42
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2024.06.25 46
Wzór formularza oferty doc 84,5 2024.06.25 47
Wzór umowy_nadzór S1_AGH_DZP doc 189,0 2024.06.25 42
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2024.06.25 53

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 245,0 2024.06.27 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 170,0 2024.06.27 42

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty