Szczegóły ogłoszenia

RIR ZPiFS.271.2.6.2024

""Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku""

Gmina Koźminek

                     

Brak dokumentów do pobrania