Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-287/24

"Usługa druku i dostawy katalogu i ulotek dla Centrum Rekrutacji AGH - DE-dzp.272-287/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 104,7 2024.06.21 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 76,6 2024.06.21 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,0 2024.06.21 44
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna) doc 46,0 2024.06.21 42
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) docx 22,3 2024.06.21 42
Wykaz zrealizowanych usług doc 20,9 2024.06.21 42
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,1 2024.06.21 44
Wzór umowy - usługi doc 33,3 2024.06.21 55
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,0 2024.06.21 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2024.06.21 44
Ogłoszenie o zmianie pdf 105,1 2024.07.04 23

Pobierz wszystkie dokumenty