Szczegóły ogłoszenia

CRZP/90/2024/AZP

"Modernizacja budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - korytarz poziom 200 - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 135,6 2024.06.20 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_roboty_budowlane_(TP_bez_negocjacji) doc 634,5 2024.06.20 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór_oferty_na_roboty_budowlane doc 268,3 2024.06.20 33
5_Wykaz_robót_budowlanych doc 55,0 2024.06.20 34
Dokumentacja przetargowa zip 8539,5 2024.06.20 31
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 84,0 2024.06.20 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2024.06.20 30
Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 287,0 2024.06.20 30
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 43,5 2024.06.20 30
Wykaz osób doc 61,5 2024.06.20 32
wzór umowy DOC 166,0 2024.06.20 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 392,9 2024.07.05 22

Pobierz wszystkie dokumenty