Szczegóły ogłoszenia

83/2024

"Wykonanie przeglądów okresowych urządzeń automatycznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 28,7 2024.06.20 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 63,5 2024.06.20 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,3 2024.06.20 42
FORMULARZ OFERTY docx 27,5 2024.06.20 44
Oświadczenie docx 514,3 2024.06.20 44
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,4 2024.06.20 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,4 2024.06.20 44
Projekt umowy docx 544,0 2024.06.20 41
Wykaz osób doc 24,8 2024.06.20 44
ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH docx 30,5 2024.06.20 43
ZASADY ŚRODOWISKOWE doc 119,5 2024.06.20 43
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNYCH doc 49,5 2024.06.20 43
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,3 2024.06.20 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,7 2024.06.28 35
Informacja z otwarcia ofert doc 25,4 2024.06.28 35

Pobierz wszystkie dokumenty