Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-A-137/24

""Usługa dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń należących do Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu""

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 244,4 2024.06.20 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 184,8 2024.06.28 27
Zał. nr 1 - formularz ofertowy docx 27,9 2024.06.20 37
Zał. nr 2 - Formularz cenowy xlsx 13,1 2024.06.20 38
Zał. nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia pdf 108,2 2024.06.20 36
Zał. nr 4 - wzór umowy pdf 233,8 2024.06.20 38
zawiadomienie o zmianie załącznika nr 4 do Ogłoszenia - wzór umowy pdf 176,4 2024.06.24 31
Zmiana Zał. nr 4 - wzór umowy pdf 233,7 2024.06.24 31

Pobierz wszystkie dokumenty