Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/54/2024

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn." Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu""

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 52,3 2024.06.19 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 67,1 2024.06.19 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 do SWZ - formularz ofertowy docx 30,9 2024.06.19 33
zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx 43,9 2024.06.19 37
zał. nr 3 do SWZ- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu w docx 33,7 2024.06.19 33
zał. nr 4 do SWZ - inne podmioty docx 28,5 2024.06.19 32
zał. nr 5 do SWZ -wzór umowy docx 58,1 2024.06.19 33
zał. nr 6 do SWZ- wykaz usług doc 46,0 2024.06.19 34
zał. nr 7 do SWZ - Wykaz osób doc 92,5 2024.06.19 32

Pobierz wszystkie dokumenty