Szczegóły ogłoszenia

WIWa.272.8.2024

"Wykonanie napraw, konserwacji i przeglądów serwisowych aparatury badawczej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej im. prof. Kazimierza Panka w Bydgoszczy II"

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 240,3 2024.06.18 29

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 41,7 2024.06.25 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 582,6 2024.06.18 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do doc 60,0 2024.06.18 31
Formularz cenowy dla zadania nr 1 - Załącznik nr 2 do SWZ xls 51,5 2024.06.18 29
Formularz cenowy dla zadania nr 2 - Załącznik nr 2 do SWZ xls 52,0 2024.06.18 28
Formularz cenowy dla zadania nr 3 - Załącznik nr 2 do SWZ xls 51,5 2024.06.18 30
Formularz cenowy dla zadania nr 4 - Załącznik nr 2 do SWZ xls 52,5 2024.06.18 31
Formularz cenowy dla zadania nr 5 - Załącznik nr 2 do SWZ xls 51,5 2024.06.18 30
Formularz cenowy dla zadania nr 6 - Załącznik nr 2 do SWZ xls 51,0 2024.06.18 29
Formularz cenowy dla zadania nr 7 - Załącznik nr 2 do SWZ xls 51,5 2024.06.18 30
Formularz cenowy dla zadania nr 8 - Załącznik nr 2 do SWZ xls 51,5 2024.06.18 31
Formularz cenowy po modyfikacji dla zadania nr 7 - Załącznik nr 2 do SWZ xls 51,5 2024.06.25 25
Formularz ofertowo-cenowy Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SWZ doc 140,0 2024.06.18 30
Formularz ofertowo-cenowy Wykonawcy po modyfikacji - Załącznik nr 1 do SWZ doc 140,5 2024.06.25 25
Formularz ofertowo-cenowy Wykonawcy po modyfikacji nowy - Załącznik nr 1 do doc 137,0 2024.06.26 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - doc 65,5 2024.06.18 30
Protokół serwisowy - Załącznik nr 8 do SWZ doc 39,0 2024.06.18 30
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do SWZ xlsx 17,3 2024.06.18 29
Wykaz usług - Załącznik nr 4 do SWZ doc 39,5 2024.06.18 29
Wzór umowy - Załącznik nr 7 do SWZ pdf 170,5 2024.06.18 29

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja Formularza ofertowo-cenowego Wykonawcy WIWa.272.8.3.2024 pdf 140,8 2024.06.26 25
Powiadomienie o Modyfikacji Formularza cenowego Wykonawcy WIWa.272.8.2.2024- pdf 344,5 2024.06.25 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 306,3 2024.06.26 24
Informacja z otwarcia ofert WIWa.272.8.5.2024 pdf 155,3 2024.07.01 24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 41,7 2024.06.26 25

Pobierz wszystkie dokumenty