Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.6.2024

"Modernizacja dróg rolniczych dojazdowych do pól"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 136,1 2024.06.17 35

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 52,1 2024.06.27 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 59,8 2024.06.17 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 3902,0 2024.06.17 32
Formularz oferty doc 73,0 2024.06.17 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,8 2024.06.17 29
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,3 2024.06.17 28
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 21,8 2024.06.17 27
Projekt umowy doc 185,5 2024.06.17 28
STWIOR pdf 982,6 2024.06.17 28
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2024.06.17 29
Wykaz osób doc 41,0 2024.06.17 29
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,1 2024.06.17 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 20,8 2024.06.27 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,7 2024.07.05 18
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2024.07.05 19

Pobierz wszystkie dokumenty