Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-176/24

"Usługa druku i dostawy Biuletynu Informacyjnego Studentów AGH (3 wydania) - DE-dzp.272-176/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 101,4 2024.06.14 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 66,0 2024.06.14 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,8 2024.06.14 50
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,7 2024.06.14 47
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 47,5 2024.06.14 50
Wzór formularza oferty docx 25,4 2024.06.14 53
Wzór umowy docx 39,4 2024.06.14 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 135,2 2024.06.20 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2024.07.16 12
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2024.07.16 13
JEDZ espd - DE-dzp.272-176 24 xml 135,7 2024.06.14 51

Pobierz wszystkie dokumenty