Szczegóły ogłoszenia

KA-2/050/2024

"Remont toalet w budynku W-13 (10-29) WIL PK przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,1 2024.06.12 48

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ponowny wybór docx 18,9 2024.07.17 15
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty docx 16,5 2024.07.15 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 63,5 2024.06.12 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 28,4 2024.06.12 41
Opis przedmiotu zamówienia zip 69039,6 2024.06.12 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 16,4 2024.06.12 38
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 46,5 2024.06.12 38
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 26,3 2024.06.12 36
Projekt umowy docx 110,7 2024.06.12 36
Przedmiar do przetargu - po korekcie z dnia 19.06.2024 r pdf 319,3 2024.06.19 33
Przedmiar NOWY pdf 318,6 2024.06.14 43
Wykaz osób doc 36,5 2024.06.12 36
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2024.06.12 33
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,3 2024.06.12 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Korekta wyjaśnień z dnia 14.06.2024 r. docx 20,7 2024.06.19 34
Poziom 0 pdf 412,8 2024.06.14 42
Poziom 0 - po korekcie z dnia 19.06.2024 r. pdf 274,6 2024.06.19 31
Pytanie Wykonawcy z dnia 14.06.2024 r. zip 1,3 2024.06.19 33
Wyjaśnienie treści SWZ i korekta przedmiaru doc 23,5 2024.06.14 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,3 2024.06.28 27
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2024.06.28 45

Pobierz wszystkie dokumenty