Szczegóły ogłoszenia

73/2024

"Wynajem i serwis mat wejściowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 27,6 2024.06.11 23

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 16,7 2024.06.11 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 66,3 2024.06.11 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,0 2024.06.11 20
Formularz cenowy xls 31,5 2024.06.11 20
Formularz oferty xlsx 13,5 2024.06.11 20
Minimalne parametry techniczne mat wejściowych xlsx 12,4 2024.06.11 20
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,1 2024.06.11 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,1 2024.06.11 20
Projekt umowy- AKTUALNY docx 72,9 2024.06.11 20
Wykaz dostaw lub usług doc 22,1 2024.06.11 20
Wykaz miejsc wymiany mat docx 19,2 2024.06.11 20
Zasady środowiskowe i jakości doc 119,5 2024.06.11 20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,3 2024.06.11 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 26,0 2024.06.18 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,2 2024.06.21 6
Informacja z otwarcia ofert doc 24,5 2024.06.21 9

Pobierz wszystkie dokumenty