Szczegóły ogłoszenia

ZP/33/2024

"Opieka serwisowa strategicznej aparatury medycznej: sprzęt endoskopowy Olympus, aparaty RTG Siemens, Samsung oraz sterylizatorów parowych Sterivap"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 153,5 2024.06.10 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ -ZP-33-2024 doc 325,5 2024.06.10 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia doc 180,0 2024.06.10 26
Załącznik nr 10 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,9 2024.06.10 23
Załącznik nr 11 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,2 2024.06.10 25
Załącznik nr 12 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 21,3 2024.06.10 24
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (dotyczy Pakietu nr 1) doc 59,0 2024.06.10 25
Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy (dotyczy Pakietu nr 2) doc 61,0 2024.06.10 24
Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy (dotyczy Pakietu nr 3) doc 59,0 2024.06.10 24
Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy (dotyczy Pakietu nr 4) doc 59,0 2024.06.10 23
Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,8 2024.06.10 24
Załącznik nr 4 - Projekt umowy - pakiet 1 doc 168,5 2024.06.10 24
Załącznik nr 4A - Projekt umowy - pakiet 2 doc 149,5 2024.06.10 24
Załącznik nr 4B - Projekt umowy - pakiet 3 doc 144,0 2024.06.10 24
Załącznik nr 4C - Projekt umowy - pakiet 4 doc 141,0 2024.06.10 25
Załącznik nr 4D - Projekt umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych doc 165,0 2024.06.10 24
Załącznik nr 5 - Wadium doc 36,5 2024.06.10 23
Załącznik nr 6 - Wykaz usług docx 27,8 2024.06.10 24
Załącznik nr 7 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 26,7 2024.06.10 24
Załącznik nr 8 - Oświadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp docx 25,6 2024.06.10 24
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym doc 30,6 2024.06.10 25

Pobierz wszystkie dokumenty