Szczegóły ogłoszenia

75/2024

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 159,9 2024.06.07 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,7 2024.06.07 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,3 2024.06.07 26
Formularz cenowy xlsx 1201,7 2024.06.07 36
Formularz oferty xls 54,5 2024.06.07 29
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 61,6 2024.06.07 27
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 29,9 2024.06.07 27
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,3 2024.06.07 28
Projekt umowy docx 535,4 2024.06.07 32
Wykaz dostaw lub usług doc 21,2 2024.06.07 28
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,6 2024.06.07 26

Pobierz wszystkie dokumenty