Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/28/05/03/2024

"Zakup i sukcesywna dostawa asortymentu dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów. "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania