Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-210/24

"Opracowanie technologii wytwarzania kompozytu miedziano-węglowego oraz jego integracji z materiałem bazowym przy wykorzystaniu konsolidacji wybuchowej dla WIMiIP - DE-dzp.272-210/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,6 2024.06.06 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 95,9 2024.06.06 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2A - Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 53,5 2024.06.06 27
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (1) doc 45,0 2024.06.06 29
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia docx 23,8 2024.06.06 28
Wzór formularza oferty docx 29,0 2024.06.06 28
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu docx 22,6 2024.06.06 28
wzór umowy docx 47,2 2024.06.06 31
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 23,4 2024.06.06 29

Pobierz wszystkie dokumenty