Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.23.2024.MM

"Dostawa komputerów dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 389,8 2024.05.29 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,1 2024.05.29 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,2 2024.05.29 29
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,4 2024.05.29 27
Opis przedmiotu zamówienia doc 70,0 2024.05.29 31
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 27,3 2024.05.29 29
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 29,1 2024.05.29 27
Projekt umowy docx 50,4 2024.05.29 28
Wzór oferty docx 24,6 2024.05.29 27
Wzór protokołu odbioru docx 17,1 2024.05.29 29

Pobierz wszystkie dokumenty