Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/24/05/01/2024

"Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych w Poliklinice w Radomiu"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania