Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-247/24

"Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku D-3 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-247/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 247 pdf 91,2 2024.05.28 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 89,9 2024.05.28 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2024.05.28 38
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 46,5 2024.05.28 37
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 17,8 2024.05.28 41
Wzór formularza oferty doc 27,0 2024.05.28 46
Wzór umowy - dostawy docx 42,0 2024.05.28 39
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,3 2024.05.28 38
zał 1A kalkulacja cenowa _meble_wyposazenie_D3-1 xlsx 21,4 2024.05.28 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana SWZ doc 231,9 2024.06.13 15
3 Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana SWZ doc 26,1 2024.06.24 0
Sprostowanie do wyjaśnień treści SWZ doc 22,6 2024.06.19 7
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 21,7 2024.06.06 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (10) xml 135,7 2024.05.28 41
Ogoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 89,6 2024.06.24 0
Zał 1A Nowa kalkulacja cenowa _meble_wyposazenie_D3 xlsx 21,9 2024.06.13 11

Pobierz wszystkie dokumenty