Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.20.2024.MT

"Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 101,8 2024.05.28 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,5 2024.06.07 23
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) pdf 38,5 2024.06.13 14
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) pdf 38,5 2024.06.18 7
Informacja o zmianach 4 (procedura uproszczona) pdf 38,5 2024.06.21 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 71,9 2024.05.28 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 45,2 2024.05.28 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,6 2024.05.28 37
Projekt umowy doc 146,5 2024.05.28 41
Wzór formularza oferty doc 52,5 2024.05.28 38
zmieniony Projekt umowy doc 146,0 2024.06.21 1

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert docx 72,1 2024.06.21 1

Pobierz wszystkie dokumenty