Szczegóły ogłoszenia

66/2024

"Wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych znajdujących się na terenie posesji przy ul. Powstańców Warszawy 5 "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 26,0 2024.05.28 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 67,3 2024.05.28 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,3 2024.05.28 38
Formularz cenowy docx 22,8 2024.05.28 40
Formularz oferty xls 238,0 2024.05.28 40
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,4 2024.05.28 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,7 2024.05.28 39
Projekt umowy docx 67,0 2024.05.28 40
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy docx 33,3 2024.05.28 38
Tabela budynków xlsx 14,7 2024.05.28 43
Wykaz dostaw lub usług doc 22,2 2024.05.28 39
Wzór protokołu odbioru doc 31,0 2024.05.28 40
Zasady środowiskowe i jakości doc 119,5 2024.05.28 38
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,3 2024.05.28 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,1 2024.06.07 26
Informacja z otwarcia ofert doc 24,7 2024.06.07 28

Pobierz wszystkie dokumenty