Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-243/24

"Świadczenie usługi cateringowej oraz podawania posiłków na terenie AGH (budynek A-0), realizowanej w trakcie konferencji 36th HKT - DE-dzp.272-243/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 112,8 2024.05.27 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 67,8 2024.05.27 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2A - Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 49,5 2024.05.27 36
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia docx 20,9 2024.05.27 35
Wzór formularza oferty docx 28,7 2024.05.27 35
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 23,4 2024.05.27 35
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu docx 22,6 2024.05.27 36
Wzór umowy docx 36,1 2024.05.27 38
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 23,3 2024.05.27 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 133,1 2024.06.04 32
Informacja z otwarcia ofert doc 134,6 2024.06.04 35

Pobierz wszystkie dokumenty