Szczegóły ogłoszenia

69/2024

"Przeglądy okresowe sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 33,6 2024.05.27 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 65,2 2024.05.27 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,3 2024.05.27 36
Formularz cenowy xlsx 16,2 2024.05.27 43
Formularz oferty xlsx 56,5 2024.05.27 37
Oświadczenie docx 517,9 2024.05.27 36
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,3 2024.05.27 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,4 2024.05.27 35
Projekt umowy docx 538,9 2024.05.27 36
Wykaz osób doc 24,8 2024.05.27 38
Wykaz sprzętu docx 523,0 2024.05.27 41
ZASADY ŚRODOWISKOWE doc 120,0 2024.05.27 33
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,3 2024.05.27 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,1 2024.06.04 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,8 2024.06.07 21
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,4 2024.06.07 21

Pobierz wszystkie dokumenty