Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-193/24

"obsługa portierni w pawilonach AGH, dozór terenu AGH i znajdujących się na nim budynków w systemie obchodowo-objazdowym oraz ochrona fizyczna i dozór obiektów AGH w Miękini - DE-dzp.272-193/24 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 139,0 2024.05.22 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 85,6 2024.05.22 71

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 23,0 2024.06.03 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ - 3 doc 23,2 2024.06.11 29
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 22,3 2024.06.04 50
Wyjaśnienie treści SWZ i powiadomienie o zmianach - 2 doc 29,9 2024.06.11 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,5 2024.05.22 59
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,1 2024.06.19 20
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,8 2024.06.19 31
NOWY Wzór umowy - zad. 2 doc 146,5 2024.06.03 45
Ogłoszenie o zmianie pdf 138,3 2024.06.03 57
Ogłoszenie o zmianie 2 pdf 138,3 2024.06.12 27
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura pełna) docx 25,3 2024.06.12 47

Pobierz wszystkie dokumenty