Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-23-2024

"Dostawa odczynników diagnostycznych do badań serologicznych mikrometodą kolumnową wraz z dzierżawą aparatury"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania