Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-46/24

""Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 246,7 2024.05.16 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Wyjaśnienia swz pdf 230,1 2024.06.10 41
II zawiadomienie o zmianie SWZ pdf 190,2 2024.06.20 37
informacja o przezrznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf 103,2 2024.06.27 32
informacja z otwarcia ofert pdf 251,6 2024.06.27 32
SPROSTOWANIE informacja z otwarcia ofert pdf 251,7 2024.06.28 32
SWZ pdf 487,0 2024.05.16 62
Unieważnienie pakietów nr 10,11,15 pdf 181,8 2024.06.27 30
Unieważnienie w zakresie pakietu nr 3,8,14,19 pdf 181,1 2024.07.08 22
Wyjaśnienia swz, zmiana pdf 228,4 2024.06.07 47
Zał. 10_do SWZ - wykaz usług wykonanych doc 47,0 2024.07.09 22
Zał. 1_do SWZ -formularz oferty docx 64,2 2024.05.16 63
Zał.2_do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ III (pakiety 1-20) docx 28,9 2024.05.16 62
Zał_3_do SWZ- formularz cenowy xlsx 40,6 2024.05.16 61
Zał_4_do SWZ_JEDZ xml 118,6 2024.05.16 58
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 46,1 2024.05.16 58
Zał_6_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,6 2024.05.16 59
Zał_7 do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 44,6 2024.05.16 58
Zał_8_do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 45,5 2024.05.16 61
Zał_9_do SWZ_PPU_pakiety 1-20 pdf 282,3 2024.05.16 61
zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf 248,1 2024.06.20 34
Zmiana_SWZ pdf 487,2 2024.06.20 36
Zmiana_Zał. 1_do SWZ -formularz oferty docx 64,4 2024.06.20 37
Zmiana_Zał_3_do SWZ- formularz cenowy xlsx 41,5 2024.06.07 46

Pobierz wszystkie dokumenty