Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-46/24

""Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 246,7 2024.05.16 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Wyjaśnienia swz pdf 230,1 2024.06.10 14
II zawiadomienie o zmianie SWZ pdf 190,2 2024.06.20 4
SWZ pdf 487,0 2024.05.16 42
Wyjaśnienia swz, zmiana pdf 228,4 2024.06.07 19
Zał. 1_do SWZ -formularz oferty docx 64,2 2024.05.16 42
Zał.2_do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ III (pakiety 1-20) docx 28,9 2024.05.16 43
Zał_3_do SWZ- formularz cenowy xlsx 40,6 2024.05.16 42
Zał_4_do SWZ_JEDZ xml 118,6 2024.05.16 42
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 46,1 2024.05.16 41
Zał_6_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,6 2024.05.16 42
Zał_7 do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 44,6 2024.05.16 41
Zał_8_do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 45,5 2024.05.16 42
Zał_9_do SWZ_PPU_pakiety 1-20 pdf 282,3 2024.05.16 43
zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf 248,1 2024.06.20 4
Zmiana_SWZ pdf 487,2 2024.06.20 4
Zmiana_Zał. 1_do SWZ -formularz oferty docx 64,4 2024.06.20 4
Zmiana_Zał_3_do SWZ- formularz cenowy xlsx 41,5 2024.06.07 19

Pobierz wszystkie dokumenty