Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/29/2024

"Pełnienie funkcji usługi Inspektora nadzoru nad kompleksową modernizacją mediów Wielopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacje elektroenergetyczne, instalacje wodno-kanalizacyjna)"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamóweniu pdf 82,4 2024.05.15 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 70,2 2024.05.15 4

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ docx 26,9 2024.05.24 0

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
FW_ dok projekt inst elektroenergetyczna zip 35860,4 2024.05.24 0
FW_ rysunki wod.-kan. zip 27279,5 2024.05.24 2
Wyjaśnienie treści SWZ docx 24,8 2024.05.24 1
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 30,5 2024.05.15 13
zał. nr 2 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia docx 21,4 2024.05.15 11
zał. nr 3 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 32,3 2024.05.15 12
zał. nr 4 do SWZ - Zobowiązanie innych podmiotów docx 28,5 2024.05.15 12
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz osób docx 25,8 2024.05.15 11
zał. nr 6 do SWZ - Wykaz usług doc 47,0 2024.05.15 11
zał. nr 7 do SWZ - Wykaz doświadczenia osób (na K-2) doc 41,0 2024.05.15 12
zał. nr 8 do SWZ - wzór umowy docx 70,2 2024.05.15 11

Pobierz wszystkie dokumenty