Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-232/24

"Dokończenie budowy wewnętrznych linii zasilających w pawilonie B-2 na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-232/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,1 2024.05.15 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 279,0 2024.05.15 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2024.05.15 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2024.05.15 19
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2024.05.15 17
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 47,0 2024.05.15 19
Wzor_umowy_B-2_WLZ docx 90,8 2024.05.15 19
Wzór formularza oferty doc 56,5 2024.05.15 21
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2024.05.15 18
wzór owiadczenia Podwykonawcy_dostawcy doc 44,5 2024.05.15 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2024.05.15 19

Pobierz wszystkie dokumenty