Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-225/24

"Dostawa mebli do pomieszczeń Instytutu Elektroniki w budynku C-2 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-225/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 87,6 2024.05.15 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 748,0 2024.05.15 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2024.05.15 17
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,0 2024.05.15 18
Oświadczenia sankcyjne doc 50,5 2024.05.15 17
Wzór formularza oferty doc 59,5 2024.05.15 23
Wzór_umowy doc 133,0 2024.05.15 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (15) xml 135,7 2024.05.15 17

Pobierz wszystkie dokumenty