Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-236/24

"Usługa cateringowa w dn. 04-06/06/2024 r. podczas konferencji odbywającej się na terenie Uczelni (Budynek A-0, U-2, D-17) - DE-dzp.272-236/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 109,0 2024.05.14 22

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach ogłoszenia - przedmiotowe środki dowodowe (procedura uproszczona) pdf 40,4 2024.05.15 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
236 2024 SWZ - na dostawy usługi (procedura uproszczona) docx 82,1 2024.05.14 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2A - Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 53,5 2024.05.14 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 23,4 2024.05.14 17
Wykaz zrealizowanych usług docx 17,4 2024.05.14 17
Wzór formularza oferty docx 27,1 2024.05.14 19
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu docx 22,6 2024.05.14 17
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 23,4 2024.05.14 17
Załącznik nr 4 Wzór umowy - usługi docx 36,1 2024.05.14 18

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 67,5 2024.05.15 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ doc 27,5 2024.05.17 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 29,0 2024.05.22 2
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2024.05.22 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - zmiana warunku pdf 38,4 2024.05.17 11

Pobierz wszystkie dokumenty