Szczegóły ogłoszenia

FER.271.13.2024

"Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie 5)"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogoszenie o zamówieniu pdf 65,2 2024.05.13 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 59,3 2024.05.13 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,4 2024.05.13 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2024.05.13 15
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 53,0 2024.05.13 13
załącznik nr 4 projekt umowy docx 38,3 2024.05.13 14
załącznik nr 5 projekt specyfikacja przedmiar zip 50467,7 2024.05.13 14
załącznik nr 6 protokół z wizji odt 14,8 2024.05.13 14

Pobierz wszystkie dokumenty