Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-226/24

"Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku C-4 na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-226/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 125,4 2024.05.13 27

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 34,8 2024.05.15 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 291,0 2024.05.13 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2024.05.13 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2024.05.13 18
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2024.05.13 17
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 47,0 2024.05.13 18
Wzor_umowy_C-4_budowa windy docx 89,2 2024.05.13 20
Wzór formularza oferty doc 59,5 2024.05.13 23
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2024.05.13 18
wzór owiadczenia Podwykonawcy_dostawcy doc 44,5 2024.05.13 17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2024.05.13 17

Pobierz wszystkie dokumenty