Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-207/24

"Dostawa 12 szt. zestawów komputerowych dla CDSI - DE-dzp.272-207/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 82,4 2024.05.13 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,9 2024.05.13 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej dot 23,8 2024.05.13 18
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,8 2024.05.13 18
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,7 2024.05.13 19
Wzór formularza oferty doc 30,4 2024.05.13 20
Wzór umowy - dostawy dot 48,3 2024.05.13 18

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 - Zmiany SWZ 1 doc 26,4 2024.05.17 11
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 526,5 2024.05.17 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy obowiązujący wzór formularza oferty - załącznik nr 1a docx 30,5 2024.05.17 11

Pobierz wszystkie dokumenty