Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-44/24

"Sukcesywna dostawa opatrunków"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 118,8 2024.05.10 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ opatrunki pdf 476,7 2024.05.10 18
Zał_1_do SWZ - formularz oferty doc 195,5 2024.05.10 18
Zał_2_do SWZ - formularz cenowy xlsx 25,9 2024.05.10 18
Zał_3_do SWZ - JEDZ xml 113,8 2024.05.10 19
Zał_4_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 43,2 2024.05.10 18
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,4 2024.05.10 19
Zał_6_ do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 44,2 2024.05.10 18
Zał_7 do SWZ - PPU pdf 255,2 2024.05.10 18

Pobierz wszystkie dokumenty