Szczegóły ogłoszenia

KA-2/037/2024

"Roboty remontowe -malowanie pokoi studenckich w budynku DS-4 (21-7) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,9 2024.05.10 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) doc 68,5 2024.05.10 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokmentacja zip 2818,0 2024.05.10 45
Formularz ofertowy docx 30,2 2024.05.10 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 16,4 2024.05.10 23
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 46,5 2024.05.10 21
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 26,2 2024.05.10 22
Projekt umowy docx 110,6 2024.05.10 22
Wykaz osób doc 35,0 2024.05.10 25
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2024.05.10 28
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,4 2024.05.10 21

Pobierz wszystkie dokumenty