Szczegóły ogłoszenia

DE.dzp272-212/24

"Dostawa laptopa 1szt - DE-dzp.272-212/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 101,2 2024.05.10 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 73,1 2024.05.10 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2024.05.10 19
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 69,1 2024.05.10 21
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia docx 32,3 2024.05.10 21
Wzór formularza oferty docx 30,7 2024.05.10 21
Wzór umowy - dostawy docx 48,1 2024.05.10 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 (procedura pełna) doc 8,2 2024.05.17 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2024.05.10 21

Pobierz wszystkie dokumenty